. KARELIAN-FASHION

15 17, 2007 .
, . , 8.;,
- , , , , , , , , , , .
(),
, , , , ,
, , , ,
, , ,